شرکت Articom به دنبال جذب یک کفاش برای تولید کفش های ارتوپدی در شهر Plovdiv می باشد

این موقعیت نیازی به مهارت زبانی ندارد و شامل مونتاژ کفش است. مهارت در کار گروهی ِ کلید اصلی است.

تجربه در کفاشی مزیت محسوب می شود!

پرداخت 1500 BGN ناخالص با یک جایزه برای هر کفش ساخته شده در برنامه ماهانه .


 

شرکت Articom به دنبال جذب یک کفاش برای تولید کفش های ارتوپدی در شهر Plovdiv می باشد.

location_city
Plovdiv
timelapse
Full-time
monetization_on
1500 lv + bonuses

Артиком